Waxa aad Sameyn Kartid (Somali)
In This Section

Waxa aad Sameyn Kartid

Waxa aad Sameyn Kartid
  • Waxaad noo soo dirtaa  su’aalahaaga, ama wixii aad ka wel-welsan tahay,iyo fikradahaaga ugu wanaagsan! Isku day in aad la timaadid xal iyo  maskax furan.Hadii aad garwaaqsato meelaha dhibka ka jiro, isku day in aad xal soo jeedisid  .
  • Hubi in dugsiga ay ilmahaagu dhigtaan  ay mari-galinayaan kulanka  kooxda La-talinta iyo qiimeynta  Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis MPS. Hadii aadan ka soo qeyb-gali Karin kooxdaan La-talinta iyo qiimeynta, isku day in aad ku soo dirto wixii fikrado ama  jawaab celin ah  XIRIIRIYAHA SHABAKADA