Home Contact Calendar News Staff
MPS Telefishin
In This Section
MPS Telefishinka Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis (DDM)
MPS Telefishinka Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis (DDM)

Dugsiyada Dadweynaha Minneaolis (DDM) ayaa kanaalka Kaybalka 15 ka bixiya barnaamijyo telefishin. Guji cinwaanka barnaamij kasta, si aad u daawato tusmadii barnaamijka ugu dambaysay: