Kulanka Miisaaniyada Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis Sanad Dugsiyeedka 2019-2020
In This Section

Kulanka Miisaaniyada Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis Sanad Dugsiyeedka 2019-2020

Kulanka Miisaaniyada Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis Sanad Dugsiyeedka 2019-2020

Kulanka Miisaaniyada Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis Sanad Dugsiyeedka 2019-2020

Kaalay imow oo in badan ka ogoow: Aragtida warbixinta guud ee miisaaniyadda degmada. Waxyaabaha saameynta ku yeelan kara miisaaniyadda dugsigaaga. Waxaa diyaar idiin ah cuno fudud, xanaanada ciyaalka iyo turjubaano. Kulanmada shirarka dib looma qabanaayo hadii xaalada cimilada xumaato.