Home Contact Calendar News Staff
Health Services
In This Section
Adeegyada Caafimaadka
Adeegyada Caafimaadka

Himilada
Himiladeenna Adeegyada Caafimaadku waa inaan abuurno, joogtaynana bay’ad waxbarasho hormarisa isla markaasna kaalisa guul gaadhka ardayda, sixad iyo bed qabkooda.